Spółka dopiero w lutym tego roku zapłaciła 12,2 mln zł na konto skarbówki. Jacek Rostowski, minister finansów, przyznał wczoraj w Sejmie, że w przypadku Amber Gold gdańskie urzędy skarbowe dopuściły się oczywistych zaniedbań. Z tego powodu dwóch naczelników urzędów skarbowych straci pracę.

Dr Irena Ożóg, doradca podatkowy i partner zarządzający w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, przyznaje, że niezłożenie deklaracji jest czynem zabronionym i karanym na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego. Z ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) wynika z kolei obowiązek złożenia deklaracji CIT i sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.

– Jeśli urząd nie otrzyma dokumentów, powinien wszcząć postępowanie karne skarbowe, przeprowadzić określoną procedurę i jeżeli strona zawiniła, powinien za to ukarać – stwierdza Irena Ożóg.

Jak dodaje Adrian Kozakiewicz, prawnik i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, jeśli firma nie zapłaci podatków, można je odzyskać. Wymagałoby to przeprowadzenia postępowania i określenia zobowiązania podatkowego, a następnie wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

– Jeśli podatek nie wpłynie do urzędu, a inne okoliczności sprawy wskazują na niebezpieczeństwo uchylania się od opodatkowania, to organ powinien dokonać zabezpieczenia na majątku, włącznie z ustanowieniem hipoteki – przypomina z kolei Ożóg.

Jeśli – jak dodaje Adrian Kozakiewicz – nie można wyegzekwować podatku z majątku spółki, można go ściągnąć od członków zarządu.

Irena Ożóg sprzeciwia się jednak karaniu naczelników urzędów. Za kontrole odpowiedzialny jest bowiem cały krąg osób i instytucji, które powinny przeciwdziałać takim praktykom.