Rozpoczęcie działalności gospodarczej w przypadku niektórych podmiotów wiąże się z koniecznością założenia pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości. Tak właśnie jest przykładowo w przypadku spółek handlowych (m.in. spółki z o.o.). Inaczej jest w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz ich spółek (cywilnych, jawnych) oraz spółek partnerskich i spółdzielni socjalnych. W tym przypadku obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zależy od przekroczenia w poprzednim roku obrotowym limitu przychodów netto o równowartości 1,2 mln euro.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Organizacji księgowości

Wyboru biura

Kar za błędy

Dokumentacji księgowej

Kto odpowiada za ewentualne pomyłki popełnione w rozliczeniach

Czy program księgowy musi być obsługiwany w języku polskim

Kto jest kierownikiem jednostki odpowiedzialnym za rachunkowość

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznym wydaniu eDGP: Kogo zatrudnić do prowadzenia rachunkowości małej firmy.