Najnowszy projekt nowelizacji przepisów o podatkach dochodowych ma na celu uszczelnienie systemu. Ministerstwo Finansów planuje ograniczenie mechanizmów optymalizacji podatkowej, którą stosują osoby, powołując do tego celu spółki osobowe. Projekt przewiduje opodatkowanie CIT samej spółki komandytowo-akcyjnej. Obecnie podatnikami są odrębnie wspólnicy tej spółki.

– Jeśli tak się stanie, większość struktur opierających się o SKA i wykorzystujących status podatkowy akcjonariusza straci sens podatkowy – mówi Maria Kukawska, partner w Stone & Feather Tax Advisory.

Jej zdaniem również Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych (tzw. FIZ), dość popularne w gronie dużych graczy rynkowych i wykorzystujące w swoich ramach SKA, mogą stracić na zainteresowaniu.

Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów, poinformowała nas, że projekt tej nowelizacji jest jeszcze na etapie uzgodnień wewnętrznych, a prace nie zostały zakończone.

Spółka komandytowo-akcyjna to obecnie najlepsza pod względem obciążenia podatkowego forma prowadzenia biznesu. Posiadając bowiem akcje tej spółki, można płacić o połowę niższy podatek, niż będąc udziałowcem spółki z .o.o. Zielone światło dla korzystania z optymalizacji podatkowej w SKA dał na początku tego roku Naczelny Sąd Administracyjny. W uchwale z 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11) rozstrzygnął kilkuletni spór między podatnikami a ministrem finansów o to, czy akcjonariusz takiej spółki ma obowiązek płacić bieżące zaliczki na podatek dochodowy od przychodów spółki. Sąd uznał, że takiego obowiązku nie ma. Akcjonariusz jest tzw. inwestorem biernym w SKA i faktycznie pełni on inną funkcję niż komplementariusz. Dlatego też sąd uznał, że akcjonariusz zapłaci podatek tylko wtedy, gdy uzyska faktycznie dywidendę od spółki.

Pod wpływem wykładni NSA swoje stanowisko zmienił również minister finansów, wydając 11 maja 2012 r. interpretację ogólną (nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125). Po tym nastąpił prawdziwy wysyp takich podmiotów.

– Interpretacja pozwalała na wdrożenie struktury polegającej na tym, że dopóki nie dochodzi do wypłaty dywidendy, podatek dochodowy do zapłaty od działalności operacyjnej jest minimalny – mówi Maria Kukawska.

Co ciekawe, jeszcze kilka dni temu resort finansów zapewniał, że prace nad zmianami w opodatkowaniu spółek komandytowo-akcyjnych nie są prowadzone.

Etap legislacyjny Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych