Wykonując usługi sezonowe w zakresie handlu, gastronomii czy prowadzenia wypożyczalni sprzętu np. wodnego, firma ponosi podobne wydatki, jak przy prowadzeniu działalności całorocznej. Osoba, która rozpoczęła taką działalność, formalnie zarejestrowała i wybrała opodatkowanie na zasadach ogólnych, może pomniejszyć uzyskane przychody o poniesione wydatki.

Katarzyna Ryszard, doradca podatkowy, radca prawny w kancelarii Peter Nielsen, przypomina, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, pod warunkiem że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością. Wydatki te muszą mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Ustawodawca nie stawia wprost wymogu, by poniesiony koszt przyniósł określony przychód, lecz był poniesiony w celu jego osiągnięcia.

Taki podatnik bez wątpienia będzie mógł zaliczyć do kosztów czynsz za wynajmowany lokal, w którym prowadzi działalność, oraz inne opłaty z nim związane, wydatki eksploatacyjne na samochód, ale uzależnione od faktycznego przebiegu pojazdu, czy też zakup towarów handlowych.

Inaczej będzie jednak w przypadku rozliczenia w kosztach wydatków na sprzęt i urządzenia, które w wykonywanej działalności są środkami trwałymi podatnika. Zasadą jest, że jeśli wartość zakupionego sprzętu przekracza 3,5 tys. zł, kosztem są jedynie comiesięczne odpisy amortyzacyjne. Ich suma odpowiada wartości początkowej środka trwałego. O zasadach amortyzacji w firmie sezonowej pisaliśmy w DGP nr 153/2012 – „Firma sezonowa może wybrać sposób amortyzacji składników majątku”.

Wszystkie te wydatki, aby mogły zostać odliczone, powinny być udokumentowane fakturami.

Jeśli jednak osoba wykonująca działalność sezonową wybrała opodatkowanie w formie np. ryczałtu ewidencjonowanego, nie będzie miała możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów. W jej przypadku podatek jest bowiem płacony od wysokości uzyskanego przychodu – bez pomniejszania go o poniesione wydatki.