Ministerstwo Sprawiedliwości chce skrócić czas oczekiwania na uzyskanie od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia nadania NIP z 14 do 3 dni przez podmioty inne niż osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Wynika to z przygotowanego projektu ustawy o zmianie kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Przy tym 3-dniowy termin jest aktualnie najkrótszym, możliwym terminem, w którym urząd skarbowy może wykonać nałożony na niego obowiązek. Zmianie miałby ulec art. 8b ust. 2 ustawy z 13 października 1995 r. o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.). Dzięki temu skróceniu ulegnie czas trwania procedury obejmującej łącznie rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

– Popieramy propozycję takich zmian – informuje Agnieszka Durlik-Khouri, ekspert z Krajowej Izby Gospodarczej.

Obecne przepisy w sposób nieuzasadniony różnicują czas oczekiwania na dokument potwierdzający nadanie NIP przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (najpóźniej następnego dnia roboczego) i pozostałe podmioty (najpóźniej w ciągu 14 dni). Rozmówczyni przyznaje również, że zmiana czasu oczekiwania na ten dokument umożliwi szybsze rozpoczęcie działalności gospodarczej, skracając całą procedurę.

1 miesiąc taki czas jest potrzebny na proces rejestracji firmy w Polsce według Banku Światowego

Etap legislacyjny Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości w konsultacjach międzyresortowyc