Za zaakceptowaniem bez poprawek ratyfikacji protokołu o zmianie polsko-cypryjskiej umowy ws. unikania podwójnego opodatkowania z marca br. opowiedziało się w piątek 88 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu.

Protokół usuwa z umowy tzw. klauzulę tax sparing. Chodzi o prawo do "odliczenia podatku fikcyjnego", które zwykle stosują kraje rozwijające się. Klauzula taka umożliwia uzyskanie przez inwestora preferencji podatkowej, związanej z podatkiem, który faktycznie nie został zapłacony w państwie źródła dochodu.

Protokół rozszerzył też umowę o pełną klauzulę wymiany informacji w sprawach podatkowych. Według Ministerstwa Finansów umożliwia ona uzyskanie informacji o dochodach polskich rezydentów w relacjach z Cyprem, w tym również o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych.