Osoby mające status upoważnionego nabywcy TIR mogą korzystać z uproszczeń związanych z otwieraniem karnetów TIR, np. rozpocząć (otworzyć) procedurę tranzytu w siedzibie lub zakładzie eksportera, na terenie agencji celnej.

– Warunkiem jest wcześniejsza akceptacja tych miejsc w pozwoleniu wydanym przez organy celne – dodaje Sylwester Witalis, doradca podatkowy w PwC.

Towary załadowane na środek transportu i znajdujące się w takim miejscu nie muszą już być następnie transportowane do urzędu celnego w celu dokonania formalności. Mogą być przetransportowane do miejsca docelowego. Wszystkie zamknięcia i plomby celne na przesyłkę lub środek transportu są nakładane przez samego posiadacza pozwolenia, nie zaś przez funkcjonariusza celnego.

Jednak jak podkreśla Daria Jabłonowska, ekspert podatkowy w PwC, ministerstwo, wprowadzając zmiany, zapomniało o paru kwestiach. Sporą niedogodnością pozostaje obowiązek dostarczenia przez upoważnionego nadawcę TIR, najpóźniej w następnym roboczym dniu, papierowej wersji karnetu TIR do organu celnego, celem jego wypełnienia. Ponadto opisywane uproszczenie może być zastosowane wyłącznie do towarów wspólnotowych, wysyłanych poza teren Unii Europejskiej.

Warto zaznaczyć, że od 1 października 2012 r. przedsiębiorcy nie będą mogli otwierać karnetu TIR na kierunku wywozowym w granicznych oddziałach celnych w Koroszczynie, Dorohusku, Hrebennem, Kuźnicy, Bobrownikach, Medyce oraz Korczowej. Takie zmiany wprowadzi rozporządzenie ministra finansów z 24 lipca 2012 r.

Niezależnie od tych zmian od 1 lipca 2012 r. unijni przedsiębiorcy wysyłający lub przywożący towary z Chorwacji obok wykorzystania karnetów TIR mogą przewozić towary wspólnotowe lub niewspólnotowe w oparciu o zgłoszenie tranzytowe w systemie NCTS, realizowane zgodnie z postanowieniami Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej.

Tranzyt to procedura pozwalająca na przemieszczanie w polskim obszarze celnym towarów niekrajowych, niepodlegających w tym czasie należnościom przywozowym

– Podobnie, jak ma to miejsce w odniesieniu do innych stron konwencji, warunkiem, jaki towarzyszy korzystaniu z przewozu towarów przez obszar Chorwacji w ramach Konwencji o Wspólnej Procedury Tranzytowej, jest posiadanie ważnej gwarancji tranzytowej na ten kraj – przypomina Sylwester Witalis.

To kolejny krok zbliżania się Chorwacji do Unii Europejskiej, której członkiem ten kraj zostanie od lipca 2013 r.