Powodem tak małego zainteresowania ulgą jest m.in. konieczność spełnienia wielu wymogów.

– Jednym z nich jest przedstawienie opinii niezależnej od podatnika jednostki naukowej, która potwierdza, że dana technologia nie była stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat – mówi Aleksandra Kasińska, konsultant podatkowy w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok, w którym poniesiono wydatki na nabycie nowej technologii. Jednak ustawy o PIT i CIT nie regulują, jak postąpić w sytuacji, gdy podatnik spełni warunki do skorzystania z ulgi w latach następujących po roku, w którym nabył technologię.

Korekta zeznania rocznego jest możliwa do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego

– Tymczasem nie można wykluczyć, że przedsiębiorca otrzyma wymaganą opinię jednostki naukowej w roku późniejszym niż rok nabycia nowej technologii – wskazuje nasza rozmówczyni.

Uspokajamy, że w takim przypadku prawo do ulgi nie powinno przepaść.

– Przepisy nie zakazują korygowania zeznania przez uwzględnienie w rozliczeniu ulgi na nowe technologie – podkreśla Aleksandra Kasińska.

Potwierdzają to organy podatkowe. Nasza rozmówczyni wskazuje na interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 kwietnia 2012 r. (nr IBPBI/2/423-1530/11/MS), który zajął korzystne dla podatnika stanowisko.

– Uznał, że możliwe jest skorygowanie już złożonego zeznania podatkowego i odliczenie ulgi na nowe technologie, pod warunkiem że nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

Nie jest to jedyna korzystna wykładnia przepisów. Analogiczne stanowisko zajął m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 19 stycznia 2011 r. (nr ILPB3/423-858/10-2/EK).