Komisja Europejska otrzymała łącznie 237 wniosków dotyczących ustanowienia zawieszeń poboru ceł i kontyngentów taryfowych. Ponadto złożonych zostało ponad 30 wniosków, w których przedsiębiorcy wnoszą o wznowienie dotychczasowych zawieszeń czy modyfikację obecnie obowiązujących regulacji.

Unijne kontyngenty taryfowe mogą być rozdysponowane za pomocą systemu licencyjnego (pozwoleń na przywóz) lub bezpośrednio na granicy zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy” (będą obsługiwane bezpośrednio przez organy celne na granicy). Importer przy odprawie celnej na granicy podaje w dokumencie SAD numer kontyngentu, o który się stara.

– Importerzy wnioskujący o ustanowienie zawieszenia poboru ceł lub kontyngentu taryfowego są obowiązani wykazać, że w ostatnim okresie dokonali rzetelnej, lecz bezskutecznej próby nabycia towarów, o których modyfikację ochrony celnej wnioskują od potencjalnych dostawców krajowych, unijnych lub przedsiębiorstw zlokalizowanych poza terytorium UE, objętych preferencjami taryfowymi – tłumaczy Ryszard Sowa, adwokat z kancelarii Olszewski, Tokarski i Wspólnicy.

Warto pamiętać, że oprócz zgłaszania wniosków o ustanowienie preferencji celnych każdy kraj członkowski, w porozumieniu z przedsiębiorcami, może zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciwy do wniosków innych państw. Zastrzeżenie lub sprzeciw mogą być zgłoszone wówczas, gdy dane państwo UE podejrzewa lub ustali, że produkt, którego dotyczy dany wniosek, jest wytwarzany w tym kraju. Obecnie Polska złożyła 10 sprzeciwów. Dziewięć z nich zostało złożonych na wniosek producentów z zakresu przemysłu elektronicznego. Ostatni złożony sprzeciw dotyczy surowca chemicznego.

Przedsiębiorca musi dokładnie wyjaśnić powody złożenia sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw zostanie utrzymany, to dany produkt nie będzie mógł być importowany po obniżonej stawce celnej do każdego kraju UE. Z kolei jeżeli sprzeciw zostanie wycofany, to na taki towar zostanie ustanowione zawieszenie poboru cła lub kontyngent taryfowy – w zależności od porozumień na linii wnioskodawca – oponent.

Unia stosuje dwa rodzaje preferencji:
Kontyngenty taryfowe – określona ilość towaru, która w danym okresie może być przywieziona i dopuszczona do obrotu po stawkach celnych preferencyjnych.
Zawieszenie poboru cła – całkowite zawieszenia zazwyczaj polegają na ustanowieniu stawki zerowej. Wyjątkowo stosuje się zredukowane stawki celne.