Złożenie sprawozdania jest niezbędne do tego, aby organizacja mogła znaleźć się w wykazie podmiotów uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku. Począwszy od tego roku, został zniesiony wymóg składania papierowej wersji sprawozdań. Jedyną obowiązującą formą jest forma elektroniczna, składana za pośrednictwem stron internetowych ministerstwa.

Od tego roku obowiązuje także nowy, bardziej szczegółowy formularz sprawozdań. Wymogiem jest szczegółowe rozliczenie wpływów i wydatkowania środków zgromadzonych w ramach odpisu 1 proc. podatku.

Według Macieja W. Kurczaba, dyrektora zarządzającego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, tak duża liczba obowiązków sprawozdawczych jest uciążliwa, ale pozwala bardziej szczegółowo przyjrzeć się działaniom, które prowadzi organizacja i na jakie cele wydaje środki. Często pojawiają się pytania, czy środki pozyskane od podatników są właściwie wydatkowane, czy potrzeby, które są zaspokajane, są pożytkiem publicznym, czy też nie. Szczegółowe sprawozdania pozwalają wskazać, jakie są oczekiwania darczyńców, na jakie cele chcą przekazywać środki oraz czy organizacje, które wspierają, w sposób należyty i zgodny z oczekiwaniami te środki rozdysponowują.

– Nowe przepisy uporządkowały sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego – twierdzi Maciej W. Kurczab.

Dodaje, że dzięki temu sektor pozarządowy staje się bardziej przejrzysty, zrozumiały i przyjazny dla osób, które nie miały wcześniej z nim styczności. Widać skalę i efektywność prowadzonych działań. Ujednolicenie zapewnia większą transparentność sektora pozarządowego oraz pozwala pokazać zaangażowanie darczyńców.