– Taki znaczący przyrost liczby nowych podatników VAT to zasługa po części mistrzostw Europy w piłce nożnej, które Polska organizowała do spółki z Ukrainą i związanym z Euro 2012 dowozem kibiców. Ale też, a może przede wszystkim, sporego zainteresowania cudzoziemców polskimi sanatoriami – ocenia Magdalena Ściegienna, zastępca naczelnika II Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Zajmuje się on obsługą i rozliczeniami przedsiębiorców świadczących międzynarodowy przewóz okazjonalny osób.

Dzięki obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. zmienionym przepisom ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podmioty świadczące na terytorium naszego kraju międzynarodowy przewóz okazjonalny osób autokarami zarejestrowanymi w innych państwach UE mają obowiązek dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego dla celów VAT. Muszą też składać deklaracje w okresach kwartalnych (do 25. dnia po upływie kwartału), wpłacając na konto II US Warszawa-Śródmieście należny podatek od wykonanych usług w wysokości 8 proc. Cała korespondencja z urzędem skarbowym, począwszy od rejestracji, po rozliczenia (składanie deklaracji), odbywa się w formie elektronicznej.

– To jest forma uproszczona, która się cieszy dużym zainteresowaniem – podkreśla Magdalena Ściegienna.