Joanna Patyk, doradca podatkowy z kancelarii Tax & Business, przypomina, że począwszy od 1 stycznia 2012 r., zmieniła się zasada korzystania z identyfikatorów PESEL oraz NIP przez podatników. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie są podatnikiem VAT lub nie są płatnikiem składek ZUS, właściwym identyfikatorem jest numer PESEL. W pozostałych przypadkach lub gdy podmiot nie posiada numeru PESEL (np. osoba prawna), właściwym identyfikatorem jest NIP.

– W przypadku składania korekty deklaracji za rok 2011 przez osobę fizyczną właściwym identyfikatorem jest PESEL. Druki odpowiednich formularzy składanych za 2011 r. zawierają też dwa pola – NIP i PESEL – więc podatnik ma możliwość wpisania odpowiedniego identyfikatora zarówno w deklaracji, jak i jej korekcie – tłumaczy Joanna Patyk.

Problem z ustaleniem właściwego identyfikatora powstanie w przypadku składania korekty deklaracji dotyczącej rozliczenia 2010 r. i lat wcześniejszych. W momencie składania deklaracji za te lata podatkowe obowiązywał bowiem NIP. Obecnie, zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, właściwym numerem identyfikacji dla tych osób jest PESEL.

– Podstawową zasadą funkcjonującą w prawie podatkowym jest to, że korekty deklaracji składamy zawsze na drukach obowiązujących w momencie składania rozliczeń pierwotnych, obecnie korygowanych. Nie mamy jednocześnie możliwości, aby rok 2010 korygować na druku obowiązującym dla rozliczeń za 2011 r. – tłumaczy Joanna Patyk.

W konsekwencji, mimo że taka zasada nie wynika wprost z obowiązujących przepisów, korekta deklaracji składanej za lata wcześniejsze niż 2011 r. powinna zawierać dane, jak na deklaracji pierwotnej, tj. NIP – także dla osób fizycznych wykazujących obecnie PESEL.