Obecnie mogą one korzystać ze zwolnienia z VAT dla świadczonych przez siebie usług (z wyjątkiem m.in. usług komunikacji miejskiej, związanych z uzdatnianiem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, zbieraniem i usuwaniem odpadów), jednak wyłącznie na rzecz jednostek, które je utworzyły (par. 44 rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT, Dz.U. z 2011 r. nr 73, poz. 392 z późn. zm.).

Piotr Liss, doradca podatkowy, partner w KZWS – RSM International, przypomina, że zwolnienie to miało zastosowanie pod warunkiem złożenia do 15 maja 2011 r. przez instytucję gospodarki budżetowej zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z niego.

– Od 1 stycznia 2012 r. instytucje gospodarki budżetowej nie będą już w ogóle korzystały z tej preferencji w VAT – mówi Piotr Liss.

Małgorzata Bielamowicz, doradca podatkowy w KPMG, tłumaczy, że zmiany dotyczą usług świadczonych m.in. przez Centralny Ośrodek Sportu, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Centrum Usług Logistycznych, Instytucję Gospodarki Budżetowej w Kancelarii Prezydenta, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Od nowego roku podmioty te, świadcząc usługi na rzecz jednostki, która je utworzyła, będą musiały opodatkować je właściwą stawką VAT.