Przedsiębiorca prowadzi okręgową stację kontroli pojazdów. Firma ma kilkanaście pojazdów (samochodów, przyczep, lawet) podlegających okresowym badaniom technicznym, które wykonywane są w stacji podatnika, wpisywane do specjalnego rejestru badań technicznych oraz odprowadzana jest opłata na CEPiK za każde badanie techniczne zgodnie z przepisami prawa. Podatnik nie wystawia faktur VAT ani paragonów fiskalnych za badanie techniczne własnych pojazdów.

Jego działania są poprawne. Tak uważa dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Pojęcie „świadczenie” – składające się na istotę usługi – należy interpretować zgodnie z jego cywilistycznym rozumieniem. Przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie zakłada istnienie podmiotu będącego jego odbiorcą (konsumentem usługi). Musi to być podmiot inny niż wykonujący usługę.

Świadczenie na własną rzecz nie jest więc usługą, gdyż nie występuje wówczas konsument usługi (odbiorca świadczenia).

Świadczenie usług nie może mieć miejsca bez ustalenia konsumenta, tj. podmiotu będącego beneficjentem danej usługi. Tym samym w przedmiotowej sytuacji nie występuje czynność podlegająca opodatkowaniu VAT. W konsekwencji czynność ta nie podlega obowiązkowi udokumentowania jej fakturą VAT ani wystawienia paragonu fiskalnego.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 grudnia 2011 r. (nr IPTPP2/443-559/11-2/JM).