Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników mogą zawieszać prowadzoną działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Czasowe wstrzymanie firmowej aktywności nie wyłącza obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego.

– W okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na formularzu przeznaczonym dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na to, że nie osiąga przychodów i nie ponosi kosztów z tej działalności – mówi Radosław Rycielski, adwokat z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

Obowiązek składania zeznań rocznych wynika z art. 45 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Przepis ten nie wprowadza żadnych wyjątków dla podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności – podkreśla Radosław Rycielski.

Dodaje, że również art. 14a ust. 4 pkt 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) stanowi, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa, w tym składa roczne zeznanie podatkowe i ma obowiązek rozliczenia podatku.

Podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.