Firmy, przygotowując się na nadejście zimy, kupują urządzenia do odśnieżania placów i chodników przed swoją siedzibą. Przykładowy koszt małej odśnieżarki to ok. 4 tys. zł netto, który można zaliczyć w koszty podatkowe w formie jednorazowej amortyzacji.

Amortyzacji jednorazowej podlegają środki trwałe zaliczone do grupy 3 – 8 klasyfikacji środków trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych) w roku podatkowym, w którym zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w wysokości nieprzekraczającej 50 tys. euro. Uprawnienie to wynika bezpośrednio z art. 22k ust. 7 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

20 proc. wynosi stawka amortyzacyjna dla urządzeń z grupy 8 wykazu środków trwałych

– Zakupione urządzenie należy zakwalifikować do poz. 808 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie KŚT jako narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane – uważa Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Tax-Net.

Jednorazową amortyzacją objęci są przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz tzw. mali podatnicy. Podatnicy, którzy prawa takiego nie mają, zastosują ogólne zasady amortyzacji. Ekspert wskazuje, że stosownie do art. 22i ust. 1 ustawy o PIT, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, dokonuje się przy zastosowaniu stawek.

– Stawki amortyzacyjne ustalone w wykazie środków trwałych związane są z zaklasyfikowaniem składnika majątku podlegającego amortyzacji do właściwej grupy, podgrupy czy rodzaju KŚT – wyjaśnia Grażyna Nelip.

Zakupione elementy wyposażenia zaklasyfikować należy do grupy 8, tj. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Obejmuje ona poszczególne obiekty, które stanowią różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych.