Według Izby Skarbowej w Łodzi zwolnieniu z podatku od towarów i usług podlegają usługi opieki medycznej, które spełniają określone warunki – służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i świadczone są przez konkretne, wymienione przez ustawodawcę podmioty (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, psychologów i osoby świadczące powyższe usługi w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej). Zatem zwolnienie ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zwolnienie obejmuje tylko świadczenia medyczne wykonywane w określonym celu (wyłącznie te, które realizują cel związany z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia) przez określone osoby (podmioty).

Czynności z zakresu obsługi ratowniczej basenu, których celem jest opieka medyczna, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia, wykonywane w ramach działalności podatnika, zatrudniającego osoby posiadające uprawnienia ratownika WOPR i wykonujące zawód medyczny w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na zasadach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 listopada 2011 r. (nr IPTPP2/443-472/11-7/PM).