Ustawą okołobudżetową Ministerstwo Finansów chce skończyć fikcję opodatkowania lokat jednodniowych. Chodzi o zasady zaokrąglania zawarte w Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Dziś przy obliczaniu podstawy opodatkowania i podatku końcówki mniejsze niż 50 groszy zaokrągla się w dół, a równe lub wyższe niż 50 groszy zaokrągla się w górę.

Po zmianie przepisów podstawę opodatkowania (przychodów) oraz kwotę podatku kapitałowego (przewidzianego w art. art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) trzeba będzie zaokrąglać do pełnych groszy w górę.

Zastosowanie obecnych zasad powoduje, że podstawa opodatkowania dla przychodu z odsetek w kwocie 2,60 zł jest równa 3 zł, a obliczony według zryczałtowanej stawki 19-proc. podatek, który wynosi 0,57 zł, zaokrąglany jest do 1 zł.

Natomiast w przypadku naliczenia (wypłaty) skapitalizowanych odsetek w maksymalnej kwocie 2,49 zł nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Efektywna stawka podatku wynosi 0 zł.

Według nowych zasad zaokrąglania efektywne opodatkowanie będzie zbliżone do opodatkowania nominalnego, 19 proc. od 2,49 zł to 0,475 zł. Zatem po zaokrągleniu podatek będzie wynosił 48 groszy.

Oznacza to, że nawet odsetki w kwocie dziennej wynoszące 10 gr będą opodatkowane, a podatek będzie wynosił od takiej kwoty 2 gr. Od dziennych odsetek wynoszących 5 gr podatek będzie wynosił 1 gr.

Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od momentu ich publikacji w Dzienniku Ustaw. Zatem realną datą ich wejścia w życie będzie najwcześniej marzec 2012 roku.

380 mln zł o tyle mają się zwiększyć roczne wpływy z podatku dochodowego od środków zgromadzonych na rachunkach podatników, począwszy od 2012 r.