Jakub Rychlik, doradca podatkowy, zwraca uwagę, że ma to miejsce w czasie trwania kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego. Zawieszenie prawa do korekty deklaracji dotyczy jedynie tego rodzaju podatku oraz tego okresu, za które prowadzona jest kontrola bądź postępowanie podatkowe.

– Ewentualne złożenie w tym czasie korekty deklaracji objętej zakresem kontroli bądź postępowania nie wywołuje żadnych skutków prawnych – wyjaśnia Jakub Rychlik.

Decydując się na skorygowanie deklaracji przed wszczęciem kontroli, warto wykorzystać w całości siedmiodniowy okres między doręczeniem zawiadomienia o jej wszczęciu a samym wszczęciem

Natomiast prawo do skorygowania deklaracji nie przysługuje w zakresie, w jakim na skutek przeprowadzonego postępowania podatkowego została wydana decyzja określająca zobowiązanie podatkowe.

– Doręczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej nie powoduje jeszcze jej wszczęcia, które może nastąpić przez doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, a wyjątkowo przez okazanie legitymacji służbowej – uspokaja Jakub Rychlik.

Jednocześnie dodaje, że w związku z tym, że w czasie od doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli do czasu jej wszczęcia kontrola podatkowa się nie toczy, podatnicy mają możliwość skorygowania deklaracji w zakresie objętym kontrolą.