Propozycja wprowadzenia przepisów (lub wydanie interpretacji ogólnej) precyzyjnie określających, czy wniesienie aportu podlega opodatkowaniu nie zasługuje na uwzględnienie. Tak uważa MF, które wyjaśnia, że wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako dostawa towarów lub świadczenie usług – w zależności od przedmiotu aportu – na zasadach ogólnych.

– Kwestią problematyczną jest tu m.in. ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku wkładu oraz ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Wątpliwości w tym zakresie dotyczą zarówno wkładów do spółek osobowych, jak i do spółek kapitałowych – uważa Tomasz Siennicki, Członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Ekspert dodaje, że w przypadku spółek kapitałowych pojawia się problem, czy podstawę opodatkowania stanowi wartość nominalna wydanych udziałów lub akcji, czy też wartość rynkowa wkładu. Jest to przede wszystkim istotne w przypadku wystąpienia agio.

– Wątpliwości te powinna przynajmniej rozstrzygnąć interpretacja ogólna ministra finansów – proponuje Tomasz Siennicki.

W przypadku spółek osobowych oprócz wątpliwości związanych z prawidłowym określeniem podstawy opodatkowania powstają problemy związane z ustaleniem daty powstania obowiązku podatkowego. Wnosząc wkłady do spółek osobowych, podatnicy mają poważne wątpliwości dotyczące ustalenia momentu, w którym otrzymują od spółki świadczenie wzajemne, mające stanowić wynagrodzenie za wnoszony wkład.

Według Tomasza Siennickiego teoretycznie wspólnik nabywa prawa i obowiązki związane z jego funkcjonowaniem w spółce już z chwilą zawarcia umowy spółki. Trudno jednak powiedzieć, że te prawa i obowiązki są świadczeniem wzajemnym spółki dokonywanym na rzecz wspólnika w zamian za wnoszony wkład. Do momentu faktycznego wniesienia wkładu udział spółkowy wspólnika nie posiada też tak naprawdę oczekiwanej wartości.

Lista barier Lewiatana
PKPP Lewiatan opublikował czarną listę barier komplikujących prowadzenie biznesu. Wśród nich znalazło się 40 utrudnień podatkowych i 10 niezwiązanych z podatkami, ale będących w kompetencji Ministerstwa Finansów. Co tydzień konfrontujemy argumenty Lewiatana z MF.