Minister finansów w najnowszej interpretacji ogólnej wyjaśnił zasady opodatkowania akcyzą alkoholu etylowego zawartego w gęstwie drożdżowej.

Zdaniem resortu gęstwa drożdżowa klasyfikowana do pozycji CN 2102 nie jest wyrobem akcyzowym. Wyrobem akcyzowym jest jednak alkohol etylowy w niej zawarty.

Gęstwa drożdżowa jest odpadem poprodukcyjnym nie- nadającym się do spożycia przez ludzi, powstającym w fazie fermentacji piwa i stanowi ubytek piwa podczas jego produkcji. Ubytek ten jest zwolniony z akcyzy, jeżeli mieści się w normie ubytków ustalonej przez właściwego naczelnika urzędu celnego dla danego podatnika. Z gęstwą drożdżową mamy do czynienia od chwili zebrania po fermentacji piwa drożdży do momentu jej ewentualnego przerobu lub utylizacji. Składa się ona z komórek drożdży piwowarskich (żywych i/lub martwych) oraz z piwa resztkowego zawartego w przestrzeni międzykomórkowej drożdży.

Z uwagi na to, że proces fermentacji alkoholu etylowego zawartego w gęstwie drożdżowej nie został zakończony, jego procentowa zawartość w gęstwie jest zmienna. Ponadto nie ma znormalizowanych metod oznaczania ilości alkoholu etylowego zawartego w gęstwie drożdżowej. Według ministra finansów oddestylowywanie alkoholu etylowego z gęstwy drożdżowej jest produkcją alkoholu etylowego. W związku z oddestylowaniem (produkcją) alkoholu etylowego z gęstwy drożdżowej powstaje obowiązek podatkowy w stosunku do tego alkoholu.

Podmioty uzyskujące alkohol etylowy z gęstwy drożdżowej są podatnikami akcyzy i powinny być monitorowane w ramach systemu podatku akcyzowego. Podmioty te, jako producenci alkoholu etylowego, powinny posiadać status składów podatkowych, ewentualnie produkować alkohol etylowy z zastosowaniem instytucji przedpłaty akcyzy.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 19 października 2011 r. (nr AE2/033/4/KWG/11/7754).