Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie przeprowadził kontrolę w firmie prowadzącej działalność w zakresie usług leasingu finansowego. W toku czynności urzędnicy stwierdzili, że spółka zaniżała wartość przychodów podlegających opodatkowaniu. Dokonywała sprzedaży nieruchomości po cenach odbiegających od cen rynkowych, a także nie uwzględniała w przychodach wartości nieodpłatnych świadczeń. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości ustalono zaniżenie zobowiązania.

– Spółka skorzystała z prawa do złożenia korekty zeznań CIT-8 i dokonała wpłaty na konto urzędu skarbowego w wysokości ponad 17,5 mln zł – stwierdza Alicja Jurkowska z Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.

Według informacji naszej rozmówczyni spółka prowadząca działalność w zakresie usług leasingowych, w okresie objętym postępowaniem kontrolnym, sprzedała dwie nieruchomości. Jedną wyceniła na 10 tys. zł, a drugą na kwotę blisko 1,8 mln. zł. Z uwagi na przedmiot transakcji, jak i położenie, w ocenie kontrolujących transakcje sprzedaży nie były przeprowadzone na podstawie cen rynkowych. W związku z tym powołano biegłego rzeczoznawcę w celu dokonania wyceny według wartości rynkowej. Jak ustalono wartości nieruchomości wynosiły odpowiednio ponad 1 mln zł i blisko 44 mln zł.

– Potwierdziło się, że cena sprzedaży znacząco odbiegała od wartości rynkowej, wobec tego działając na podstawie art. 14 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kontrolujący określili wartości przychodu ze sprzedaży, biorąc pod uwagę wartość rynkową – dodaje Alicja Jurkowska.

Ponadto podatnik nie uwzględniał w przychodach podlegających opodatkowaniu wartości nieodpłatnych świadczeń, uzyskanych w postaci niezapłaconych odsetek od uzyskanego do korzystania kapitału w postaci niewypłaconej udziałowcowi dywidendy. Z tego tytułu w podstawie opodatkowania spółka pominęła przychód w wysokości blisko 16 mln zł.

Podatnik nie kwestionował ustaleń kontrolerów. W przysługującym terminie złożył korektę zeznań CIT-8 i wpłacił zaległość wraz z odsetkami w łącznej kwocie przekraczającej 17,5 mln zł.

Więcej na www.uks.wawa.ibip.net.pl