Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 24395/11), niektóre ciepłownie, które wykorzystują węgiel do wytwarzania i zaopatrywania w ciepło mieszkańców osiedli mieszkaniowych, podwyższyły znacznie ceny energii cieplnej, tłumacząc to wprowadzeniem akcyzy. Taka argumentacja nie ma jednak podstaw, a to dlatego, że węgiel zostanie obłożony akcyzą od 2 stycznia 2012 r. Jak poinformowało MF, odpowiedzi na interpelację, ciepłownie ogrzewające osiedla mieszkaniowe, które odpowiadają definicji zakładów energochłonnych, będą korzystały ze zwolnienia od akcyzy węgla i koksu zużywanych przez nie do celów opałowych.

Resort tłumaczy, że przez zakłady energochłonne rozumie się podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10 proc. w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo.