Jedną z najpopularniejszych strategii marketingowych jest organizowanie promocji polegających na tym, że klient, kupując dany produkt, będzie miał szanse wygrania nagrody. Jeżeli nagroda zostanie wylosowana promocja będzie loterią i organizator będzie musiał uzyskać zezwolenie od organów celnych. Żeby ominąć przepisy ustawy hazardowej, sprzedający wolą organizować konkursy.

Zgodnie z przepisami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540) z loterią promocyjną mamy do czynienia wtedy, gdy kupujący uczestniczy w niej nieodpłatnie, dlatego że nabył towar, usługę lub inny dowód udziału w grze.

– Nie ma przy tym znaczenia, czy może wygrać nagrodę rzeczową, czy pieniężną – tłumaczy adwokat Ryszard Sowa. Ekspert dodaje, że w loterii promocyjnej o tym, kto wygra, decyduje element losowości, szczęścia, a nie aktywność czy starania samych uczestników. Takie promocje mogą być urządzane tylko po uzyskaniu zezwolenia właściwego dyrektora izby celnej.

Organom celnym oprócz stosownego wniosku trzeba dostarczyć także regulamin loterii, a osoby nadzorujące promocje są obowiązane posiadać świadectwo zawodowe wydawane przez ministra finansów na podstawie zdanego egzaminu. Dyrektor izby celnej ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku. Z powodu restrykcyjnych przepisów większość przedsiębiorców zrezygnowała z urządzania loterii albo zdecydowała się na zatrudnienie specjalistycznych firm mających stosowne uprawnienia. Część przedsiębiorców zamiast loterii promocyjnych zaczęła organizować konkursy.

Konkurs różni się tym od loterii, że zwycięzca nagrody nie jest losowany, tylko wybierany przez organizatorów z uwagi na spełnienie określonych w regulaminie warunków. Inaczej mówiąc, o zwycięstwie nie decyduje los, tylko umiejętności lub cechy uczestnika.

– Konkursem będzie akcja, w ramach której dana osoba musi wykonać jakieś zadanie, np. przygotować określoną pracę (zrobić zdjęcie, wymyślić hasło reklamowe) lub wykonać czynność (np. być najszybszym), a organizator uznaje za zwycięzców najlepszych uczestników – dodaje Ryszard Sowa.

Choć organizacyjnie konkurs jest trudniejszy do przeprowadzenia, to z prawnego punktu widzenia jest o wiele mniej skomplikowany. Nie trzeba ubiegać się o żadne zezwolenie, a nagroda opodatkowana jest 10-proc. PIT, który jako płatnik powinien pobrać organizator konkursu.

Jak wskazuje Ryszard Sowa, konkurs daje także możliwość przeniesienia ciężaru ekonomicznego opodatkowania nagrody na organizatora, co w przypadku nagród rzeczowych uzyskuje się poprzez połączenie ich z dodatkową nagrodą pieniężną, fundowaną na potrzeby pokrycia podatku.

Ważne!

Osoba, która organizuje loterie promocyjne bez zezwolenia podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Natomiast uczestnik takiej loterii będzie musiał oddać 100 proc. wygranej