Badanie techniczne może przeprowadzić tylko serwisant posiadający autoryzację producenta, wpisany do książki rejestrującej kasy.

Damian Szewczyk, kierownik działu marketingu Elzab, polskiego producenta urządzeń fiskalnych, wyjaśnia, że lista czynności do wykonania w trakcie przeglądu okresowego zawarta jest w materiałach szkoleniowych producentów, czasami wprost w książce kasy.

– Ceny przeglądów różnią się w zależności od regionu kraju. Użytkownik, który jest niezadowolony z poziomu obsługi serwisowej, może złożyć do producenta wniosek o zmianę podmiotu świadczącego usługę – podpowiada Damian Szewczyk.

Jednocześnie dodaje, że powodem wniosku mogą być również względy ekonomiczne, czyli cena usługi.

Firma serwisująca kasę rejestrującą prowadzi również (bezpośrednio lub obsługuje logistycznie) naprawy sprzętu, gwarancyjne i pogwarancyjne oraz pośredniczy w obsłudze operacji wymiany pamięci fiskalnej w przypadku jej zapełnienia (dokonuje tzw. odczytu stanu pamięci i przesyła urządzenie do serwisu fabrycznego producenta).

– Ostatnie zmiany przepisów zawęziły wtórny obrót kasami fiskalnymi, ograniczając możliwość wymiany modułu fiskalnego dla kolejnego nowego użytkownika tylko, gdy dany typ kasy posiada ważną homologację (a decyzje ministra finansów o dopuszczeniu urządzenia fiskalnego do obrotu są ważne 3 lata) – przypomina Damian Szewczyk.

Przeglądem technicznym należy objąć: stan wszystkich plomb kasy i zgodność ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją serwisu; stan obudowy; czytelność dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę; program pracy i program archiwizujący, jego wersję, zgodność z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu; poprawność działania, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych; poprawność działania wyświetlacza klienta; stan płyty głównej, pamięci i modułu fiskalnego co do zgodności z dokumentacją konstrukcyjną, sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów wewnętrznego zasilania.

Ważne!

W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy prowadzący serwis zgłasza ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego