Od początku 2012 r. podatnicy będą musieli stosować nowe limity podatkowe. Ich wysokość obliczyliśmy na podstawie opublikowanej wczoraj, 3 października 2011 r., tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego. Chodzi o limity określone w euro dla VAT, PIT i CIT. Kurs euro wyniósł 4,4370 zł. Wszystkie limity podatkowe w 2012 roku będą wyższe od tegorocznych. To skutek słabszego złotego. Rok temu 1 października 2010 r. kurs euro wynosił 3,9465 zł.

Rozliczenia VAT

Limitu dla potrzeb VAT nie trzeba już przeliczać dla zwolnienia podmiotowego dla podatku od towarów i usług. Wynosi on od 1 stycznia 2011 r. 150 tys. zł. Ten sam limit będzie obowiązywał w przyszłym roku.

Z ustawy o VAT nie zniknęły jednak wszystkie limity w euro. Nadal w tej walucie określane są limity ustalane dla tzw. małych podatników. Korzystają oni z niektórych preferencji w rozliczaniu VAT. Mały podatnik może np. wybrać metodę kasową rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż do 90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Za małego podatnika uważany jest podatnik VAT:

● u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro,

● prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 tys. euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. W tym roku 1 października wypadł w sobotę. Dlatego do ustalenia wysokości limitu należy wziąć pod uwagę kurs euro z 3 października.

Oznacza to, że równowartość 1,2 mln euro wynosi dokładnie 5 324 400 zł (1 200 000 euro x 4,4370 zł = 5 324 400 zł). Po zaokrągleniu będzie to 5 324 000 zł. W 2011 roku limit dla małych podatników wynosił 4 736 000 zł.

Z kolei kwota graniczna wynosząca 45 tys. euro po przeliczeniu na złote wyniesie 199 665 zł. Po zaokrągleniu do 1 tys. zł limit ten będzie wynosił 200 000 zł. W 2011 roku limit ten wynosił 178 000 zł.