Matka, która podaruje synowi firmę, nie musi płacić VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zajął się rozstrzygnięciem kwestii, czy darowizna przedsiębiorstwa jest opodatkowana VAT. W analizowanej przez izbę sprawie podatniczka zamierza jesienią 2011 r. darować synowi na podstawie aktu notarialnego przedsiębiorstwo handlowo-usługowe. Działalność ta rozliczana jest w zakresie podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Podatniczka jest też podatnikiem czynnym w zakresie podatku od towarów i usług. W związku z zamiarem zaprzestania prowadzenia działalności podatniczka zakłada przekazanie w formie darowizny całego przedsiębiorstwa synowi. Syn od 1992 r. pomaga w prowadzeniu działalności. Darowizna obejmować będzie maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki trwałe, oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (logo) oraz przejęcie pracowników.
Według stołecznej izby z ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) nie wynika wprost zwolnienie z podatku przekazania przedsiębiorstwa synowi w drodze darowizny. Jednak do transakcji zbycia przedsiębiorstwa przepisów ustawy o VAT nie stosuje się w ogóle. W konsekwencji opisana darowizna nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 czerwca 2011 r. (nr IPPP2/443-502/11-2/KOM).