Dokonane na początku roku zmiany w przepisach dotyczących zwolnień z VAT utrudniły podatnikom korzystanie z tych przywilejów. Kłopoty z przepisami mają na przykład rehabilitanci, firmy szkoleniowe czy pośrednicy. Podatnicy gubią się w warunkach, od spełnienia których zależą zwolnienia z podatku.
Czy udział w imprezie podlega VAT

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług kulturalnych. Zapewnia m.in. udział artystów i wykonawców w niebiletowanych estradowych imprezach rozrywkowych z udziałem publiczności (koncerty, festiwale). Nie świadczy więc usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które wynagradzane są w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania. Czy takie usługi będą opodatkowane VAT?

Czy ważny jest charakter szkoleń

Spółka zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem różnych form szkolenia zawodowego, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników, organizowania i prowadzenia kursów i szkoleń, kursokonferencji dla potrzeb podmiotów gospodarczych państwowych, spółdzielczych i prywatnych oraz dla osób indywidualnych. Czy dla objęcia takich usług zwolnieniem z VAT ważny jest cel prowadzonych kursów?

Czy usługi dla seniorów są zwolnione z VAT

Dzienny ośrodek opiekuńczy świadczy usługi takie jak opieka nad małymi dziećmi, prowadzenie świetlicy terapeutycznej oraz dowóz obiadów dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych. Ponadto ośrodek realizuje także usługi komercyjne, jak np. sprzedaż obiadów, zajęcia dla seniorów z elementami rehabilitacji ruchowej (tzw. usługa rehabilitacyjna). Zajęcia takie prowadzone są przez pracownika jednostki będącego nauczycielem wychowania fizycznego ze specjalnością gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, a także posiadającego dodatkowe certyfikaty. Celem wykonywania tych zajęć nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, ale ułatwianie dostępu do zajęć i integracji ze środowiskiem. Czy tego typu usługi ustawodawca zwolnił z VAT?

Czy badania będą zwolnione z podatku

Podatnik świadczy usługi polegające na prowadzeniu nadzorów i badań archeologicznych, które mieściły się w grupowaniu PKWiU 1997/2004 pod symbolem 92.52.12 i jako takie na mocy ustawy o VAT do końca 2010 roku były zwolnione z podatku od towarów i usług. Czy to zwolnienie nadal ma zastosowanie w praktyce?

Czy do rehabilitacji stosuje się zwolnienie

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej zajmuje się m.in. świadczeniem usług z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, zwolnionych z VAT. Planuje uruchomić sprzedaż turnusów rehabilitacyjnych. Spółka ma status organizatora turnusów rehabilitacyjnych i jest wpisana do rejestru organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzonego przez wojewodę. Czy sprzedaż turnusów rehabilitacyjnych jest zwolniona z VAT?

Czy pośrednik musi rozliczyć podatek

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania kredytów bankowych. Firma ma podpisaną umowę z bankiem A oraz bankiem B, działającymi na terytorium Polski, będącymi częścią grupy togo samego banku. Czy pośrednik będzie musiał rozliczyć VAT od swoich usług?

Czy doradztwo jest usługą wyłączoną

Podatnik chce otworzyć firmę, w ramach której wypełniałby deklaracje podatkowe. Nie zamierza jednak świadczyć usług doradztwa. Czy tego typu usługi są wyłączone ze zwolnienia VAT?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skorzystać ze zwolnień w podatku od towarów i usług.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.