Spółka otrzymała fakturę za gaz, którą uregulowała na poczcie. Pracownik poczty pokwitował na fakturze zapłatę i doliczył opłatę w wysokości 2,20 zł.

– Jak zaksięgować opłatę pocztową – pyta pani Zuzanna z Katowic.

Firmy często regulują swoje płatności w formie gotówkowej na tzw. bankowych dowodach wpłaty za pośrednictwem poczty, banku lub punktu kasowego. Anna Trembasiewicz, dyrektor zarządzający z Auxilium, oddział Łódź, podkreśla, że zazwyczaj za dokonanie tego typu operacji naliczana jest opłata, którą należy zaliczyć do kosztów działalności operacyjnej.

W księgach rachunkowych opłatę bankową lub pocztową ujmuje się w następujący sposób: strona Wn konta 420 – Usługi obce lub 550 – Koszty ogólne zarządu, strona Ma konta 100 – Kasa.

Anna Trembasiewicz przypomina również, że za dowody księgowe uważa się również dowody opłat pocztowych i bankowych, dlatego opłatę można zaksięgować na podstawie dowodu wpłaty. Nie ma więc konieczności sporządzania oddzielnego dokumentu potwierdzającego kwotę opłaty za dokonanie wpłaty gotówkowej.