Podatnik wraz z żoną są współwłaścicielami nieruchomości. Od wielu lat otrzymywali z urzędu gminy decyzje i postanowienia w sprawie podatku od nieruchomości w jednej kopercie zaadresowanej na oboje małżonków. Jednak poczta zmieniła regulamin wewnętrzny i zaczęła odmawiać przyjmowania pism od urzędów zaadresowanych na dwie osoby, tłumacząc, że pismo powinno być skierowane osobno do każdego z podatników.

Zdaniem ekspertów urząd ma prawo do wysyłania pism skierowanych do współdłużników w jednej kopercie zaadresowanej na dwie osoby.

Nie istnieją przepisy podatkowe, które regulowałyby sposób adresowania pism do podatnika. Szczegółowych wytycznych nie zawiera nawet Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

– Z takich powodów możliwe jest doręczenie jednej decyzji dla małżonków, gdy mąż i żona są jedną stroną postępowania i każdy z nich jest uprawniony do działania w imieniu obojga. Przy czym z odrębnych przepisów musi wynikać odpowiedzialność solidarna za zobowiązanie podatkowe – tłumaczy Tomasz Kosieradzki, doradca podatkowy w Tax Partner.

W innych przypadkach niewskazanych w przepisach szczególnych organ powinien dokonywać doręczenia pisma każdemu z małżonków. Organy podatkowe, w szczególności urzędy gminy odpowiedzialne za pobór podatku od nieruchomości, zwykle adresują decyzje na oboje małżonków, tak by nie wprowadzać podatników w błąd.