Znane są limity zwrotu VAT na materiały budowlane, które będą miały zastosowanie do wniosków składanych w okresie lipiec – wrzesień 2011 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił cenę 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania za I kwartał 2011 r. Wyniosła ona 3797 zł. W ostatnim kwartale 2010 roku było to 3979 zł. Ponieważ cena spadła, zmniejszą się również limity zwrotu VAT na materiały budowlane, które oblicza się przy wykorzystaniu tego wskaźnika.

I tak w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę nowy limit zwrotu wyniesie 32 413,09 zł. Z kolei osoby, które zakupiły materiały budowlane w związku z remontem odzyskają maksymalnie 13 891,32 zł. Obecnie maksymalne kwoty zwrotu wynoszą odpowiednio 33 967 zł i 14 557,17 zł. Nowe limity będą miały zastosowanie do wniosków składanych w III kwartale 2011 r., tj. w okresie lipiec-wrzesień. Osoby, które złożą wniosek do końca czerwca, skorzystają z obecnych limitów.

Trzeba się zatem pośpieszyć i złożyć wniosek już teraz, co pozwoli odzyskać wyższy zwrot (w przypadku budowy nawet 1,5 tys. zł więcej). Warto wskazać, że to już drugi spadek wysokości limitów zwrotu w tym roku. Także te obowiązujące obecnie są niższe od tych, które miały zastosowanie w I kwartale 2011 r.

Przypomnijmy, że zwrot części podatku od towarów i usług zawartego w cenie materiałów budowlanych należy się osobom, które poniosły wydatki na zakup tych towarów w związku z inwestycją mieszkaniową, tj. budową (przebudową, nadbudową) bądź remontem domu lub mieszkania.

Uprawnionymi do uzyskania zwrotu są właściciele oraz osoby, które mają inny tytuł prawny do nieruchomości (np. najemcy).

Wniosek o zwrot udokumentowany fakturami składa się do urzędu skarbowego na zasadach określonych w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468).

3797 zł wynosi cena 1 mkw., która będzie podstawą obliczenia zwrotu VAT w III kwartale 2011 roku