Warunki techniczne budynku mogą być podstawą do obniżenia podatku od nieruchomości. Podatnicy, a więc właściciele (zarówno firmy, jak i osoby fizyczne) takiego zrujnowanego budynku, nie mogą jednak skorzystać ze zwolnienia z podatku.

Zły stan techniczny

O konieczności odprowadzenia podatku od zdewastowanych budynków orzekały sądy administracyjne (np. wyrok WSA w Rzeszowie, sygn. akt I SA/Rz 147/11 oraz WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1880/09). Ten pierwszy zwrócił uwagę, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) nie przewiduje żadnego wyłączenia z opodatkowania budynków w bardzo złym stanie technicznym, kwalifikujących się do rozbiórki. Również eksperci twierdzą, że nie można uniknąć podatku.

Jak wyjaśnia dr Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, stan techniczny budynków ma znaczenie wyłącznie wtedy, gdy są one w posiadaniu przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z pojęcia gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyłączono te, które ze względów technicznych nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

– Stwierdzenie tej przesłanki, np. w przypadku gdy budynek grozi zawaleniem i najlepiej jest to potwierdzone odpowiednią decyzją organu nadzoru budowlanego (o nakazie rozbiórki lub zakazie użytkowania), pozwala na opodatkowanie budynku z zasady według stawek dla budynków pozostałych – tłumaczy Rafał Dowgier.

Wyłączenie z opodatkowania

Stan techniczny budynku nie ma natomiast znaczenia, w przypadku, gdy ich właścicielem jest osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jak wyjaśnia Rafał Dowgier, zrujnowany budynek będzie opodatkowany w zależności od charakteru właściwą stawką (dla mieszkań, budynków pozostałych – przyp. red.), chyba że nie będzie w ogóle spełniał cech budynku. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, gdy budynek jest zdewastowany do tego stopnia, że nie posiada np. dachu.

Tymczasem – stwierdza ekspert – budynkiem podlegającym opodatkowaniu jest obiekt budowlany, który posiada: dach, fundamenty, ściany i jest trwale związany z gruntem. A więc budynek bez dachu nie podlega opodatkowaniu.

Eliminacja zapłaty

Firmy posiadające zrujnowane budynki mają też możliwość wyeliminowania podatku. Jak tłumaczy Małgorzata Boguszewska, konsultant w dziale podatków i opłat Alma Consulting Group Polska, samo posiadanie przez przedsiębiorcę budynku przesądza o jego zakwalifikowaniu jako związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ocenie Małgorzaty Boguszewskiej w celu optymalizacji podatku od nieruchomości najlepszym rozwiązaniem byłaby likwidacja takiego budynku.

Jak przyznaje nasza rozmówczyni, w praktyce przedsiębiorcy w obawie o wysokie koszty likwidacji budynku decydują się na ich opodatkowanie według stawki preferencyjnej, czyli dla budynków pozostałych.

Ważne!

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty; budynki lub ich części;  budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Maksymalne stawki od nieruchomości za 1 mkw. powierzchni użytkowej

● 0,67 zł – budynki mieszkalne

● 21,05 zł – budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

● 7,06 zł – budynki pozostałe