Podmiot uzyskał przychód ze sprzedaży odzysków ze złomowania.

– Jak zaksięgować taką sprzedaż – pyta pani Anna z Gorlic.

Według Małgorzaty Okrasy, eksperta z FPA Group, dostawa taka może stanowić przychód ze sprzedaży – przy sprzedaży odzysków ze złomowania materiałów, lub pozostały przychód operacyjny – przy sprzedaży odzysków z likwidacji środka trwałego.

Przyjęcie odzysków do magazynu jako zapas materiałowy powinno zostać odzwierciedlone w księgach rachunkowych zapisem: strona Wn konta 310 – Materiały, Ma konta 240 – Inne rozrachunki.

Załóżmy, że firma nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży złomu, a sprzedaż złomu związana jest z likwidacją środka trwałego. Zasady związane z rozliczeniem VAT w przypadku złomu uległy zmianie od 1 kwietnia 2011 r. Od tego momentu obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na podatniku VAT, na rzecz którego inny podatnik dostarcza złomu. Sprzedaż ta może być zaksięgowana na podstawie faktury: strona Wn konta 201 – Rozrachunki z odbiorcami, strona Ma konta 760 – Pozostałe przychody operacyjne. Wydanie złomu z magazynu strona Wn konta 735 – Wartość sprzedanych materiałów, strona Ma konta 310 – Materiały.