Izba Skarbowa w Poznaniu wyjaśniła, jak opodatkować VAT usługi likwidacji szkód. W analizowanej przez izbę sprawie spółka świadczy na rzecz zakładu ubezpieczeń usługi likwidacji szkód, które są sklasyfikowane w PKWiU pod poz. 67. 20.10-00 (PKWiU 1997) i obejmują następujące czynności: ustalenie przyczyn i okoliczności zajścia zdarzeń przewidzianych w umowie ubezpieczenia; ustalenie wysokości i rozmiaru szkód oraz odszkodowań i innych świadczeń należnych ubezpieczonym i poszkodowanym.

Według poznańskiej izby spółka nie wykonuje czynności ubezpieczeniowych. Czynność ubezpieczeniowa, w rozumieniu Trybunału Sprawiedliwości UE, charakteryzuje się tym, że ubezpieczyciel, w zamian za wcześniejsze opłacenie składki ubezpieczeniowej, zobowiązuje się w przypadku wystąpienia ryzyka objętego umową ubezpieczenia do spełnienia na rzecz ubezpieczonego świadczenia określonego w momencie zawarcia umowy.

Spółka nie występuje w roli ubezpieczyciela, który w przypadku wystąpienia ryzyka objętego umową ubezpieczenia będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz ubezpieczonego klienta. Między spółką a klientami nie istnieje żaden stosunek prawny ubezpieczenia.

W konsekwencji, czynności wykonywane przez spółkę nie stanowią usług ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych, korzystających ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Czynności świadczone przez firmę należy traktować jako formę niezbędną w celu uzyskania odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 maja 2011 r. (nr ILPP2/443-263/11-4/AW).