To skutek zmiany stawek ryczałtu dla przychodów z najmu. Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje tylko jedna 8,5-proc. stawka dla tego rodzaju przychodów. Przed 2010 rokiem podatnicy musieli stosować dwie stawki – 8,5 proc. do przychodów nieprzekraczających 4 tys. euro. Po przekroczeniu tego limitu stawka podatku wynosiła 20 proc.

W 2010 roku przeciętnie jeden podatnik ryczałtu osiągnął przychód brutto (przed odliczeniami) z najmu w wysokości 16 020 zł (w 2009 roku było to 13 489 zł). Ryczałt należny wyniósł 1339 zł (w 2009 roku było to 1740 zł).

W ubiegłym roku wszyscy wynajmujący rozliczający ryczałt osiągnęli 3,9 mld zł przychodu brutto, czyli o 1,3 mld więcej niż w 2009 roku. Jednak ryczałt należny w 2010 roku (325,8 mln zł ) był o ponad 6 mln zł niższy niż ten wykazany w rozliczeniu za 2009 rok (331,8 mln zł). To również efekt obniżenia wysokości PIT.

1252 podatników (0,5 proc. wszystkich rozliczających ryczałt) w 2010 roku zgłosiło zawarcie umowy najmu okazjonalnego. Tylko ta grupa wykazała przychód na poziomie 10,2 mln zł. Średni przychód na jednego podatnika wyniósł 8142 zł.

Warto przypomnieć, że podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Podatnicy osiągający m.in. przychody z najmu i opłacający ryczałt nie muszą prowadzić ewidencji przychodów, jeśli ich wysokość wynika z umowy.

W przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, organ podatkowy określa wartość niezaewidencjonowanego przychodu i od tej kwoty ryczałt przy zastosowaniu stawki stanowiącej pięciokrotność stawki, która byłaby zastosowana w przypadku jego ewidencjonowania.

Dane z rozliczenia za 2010 rok wskazują, że 243 228 podatników płaciło ryczałt z najmu, stosując stawkę 8,5-proc. Kwota ich przychodu to 3,9 mld zł. Natomiast 40 podatników musiało zapłacić podatek według stawek określonych przez organ podatkowy. W sumie ich przychód wyniósł 301 tys. zł.