Ostatnio w mediach pojawiły się komentarze, że VAT na ubranka dziecięce wcale nie musi być podnoszony, skoro najpierw zmiany miały wejść w życie od 1 lutego, potem od lipca, a ostatecznie mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2012 r. To mylny pogląd.

Polska ustawa o VAT musi zostać znowelizowana w zakresie stawki VAT na odzież dla niemowląt. Potwierdza to Magdalena Kobos z Ministerstwa Finansów, która podkreśla, że Trybunał Sprawiedliwości UE, orzekając o niezgodności naszych regulacji z prawem wspólnotowym, nie wskazuje terminu usunięcia uchybienia.

– Adekwatnym określeniem byłoby „bez zbędnej zwłoki”. Różne propozycje terminów implementacji wynikają ze zgłoszonych poprawek na szczeblu parlamentarnym – komentuje Magdalena Kobos.

Usuwanie naruszeń

Piotr Żurowski, dyrektor w Firmie Doradczej KPMG, zwraca uwagę, że państwo członkowskie, w stosunku do którego TS UE wydał orzeczenie stwierdzające naruszenie prawa UE, powinno niezwłocznie podjąć i ukończyć w jak najkrótszym terminie działania skutkujące usunięciem tego naruszenia. W omawianym przypadku chodzi o podwyższenie stawki VAT na ubrania i obuwie dziecięce do 23 proc., zgodnie z zeszłorocznym wyrokiem TS UE (C-49/09).

Czy uchwalenie odpowiedniej zmiany przy zastosowaniu długiego vacatio legis (przepisy weszłyby w życie od 2012 roku) można uznać za zadośćuczynienie wymogowi niezwłocznego zastosowania się do orzeczenia TS UE?

Według Piotra Żurowskiego w praktyce wydaje się mało prawdopodobne, aby w takiej sytuacji Komisja Europejska wniosła do TS UE kolejną skargę w trybie nadzoru przeciw Polsce i wnioskowała o nałożenie na Polskę kar finansowych, choć nie można wykluczyć takiego scenariusza.

Skutki opóźnień

Odłożenie do 1 stycznia 2012 r. podwyżki VAT na ubranka dziecięce może narazić Polskę na poważne konsekwencje finansowe. Tak uważa Tomasz Wagner, ekspert w Ernst & Young, który tłumaczy, że zwlekanie z nowelizacją może skutkować wniesieniem przez komisję do TS UE sprawy o ukaranie Polski ryczałtem lub okresową karą pieniężną.

Tomasz Wagner wylicza, że przy założeniu, iż Polska podwyższy stawkę VAT na ubranka, w praktyce przewidywać można będzie ewentualne nałożenie kary w formie ryczałtu, którego minimalna kwota przekracza dla Polski 4 mln euro.