Osoby fizyczne, które są właścicielami mieszkań i domów, nie mogą same wyliczyć podatku od nieruchomości za 2011 rok. Muszą czekać na decyzję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jak wyjaśnia Małgorzata Boguszewska, analityk w Alma Consulting Group Polska, zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości dla osób fizycznych powstaje z dniem doręczenia decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości.

– Organ podatkowy powinien doręczyć decyzję określającą wysokość podatku na dany rok podatkowy co najmniej na 14 dni przed terminem płatności I raty podatku (termin wypada 15 marca) – mówi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że organ podatkowy określa wysokość podatku od nieruchomości na podstawie wcześniej złożonej przez podatnika informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Wysokość zobowiązania jest ustalana na podstawie stawek podatku od nieruchomości wynikających z uchwały rady gminy obowiązujących na dany rok.

– Niedopełnienie przez podatnika obowiązku złożenia informacji o nieruchomościach, według przewidzianego 14-dniowego terminu od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie takiego obowiązku (np. zakupu mieszkania – przyp. red.), powoduje pociągnięcie go do odpowiedzialności przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym – stwierdza Małgorzata Boguszewska.

Jeśli dane dotyczące gruntów i budynków nie zmieniły się od ostatniego roku, to podatnik nie musi składać ponownie informacji o nieruchomościach.

Artykuł 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) określa również, że podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.