W urzędach i izbach skarbowych oraz urzędach kontroli skarbowej obowiązują wewnętrzne regulaminy, które pozwalają na precyzyjne określenie, kto, na jakim etapie i w jakim zakresie uczestniczył w załatwieniu konkretnej sprawy, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (19923/11).

Wskazanie osób mających wpływ na treść decyzji administracyjnej umożliwiają także funkcjonujące w administracji podatkowej systemy informatyczne i urządzenia ewidencyjne, w których rejestrowane są konkretne sprawy oraz wymieniane osoby, którym zostały przydzielone te sprawy do załatwienia.

Resort wskazał również, że każdy projekt decyzji administracyjnej przedstawiany do akceptacji przełożonego jest parafowany przez pracownika załatwiającego sprawę, co pozwala na jednoznaczne wskazanie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie konkretnej sprawy.

Jednocześnie MF poinformowało, że w ramach projektu e-Podatki i Systemu Informatycznego Wspomagania Kontroli Skarbowej (ISKOS) jest planowane wdrożenie modułu pozwalającego na zarządzanie sprawą i obiegiem dokumentów.

Systemy te będą obejmowały aspekty dokumentowania przebiegu tworzenia aktów administracyjnych (decyzji i postanowień) w jednostkach administracji podatkowej. Planowane zakończenie realizacji projektu ISKOS – sierpień 2011 r., a w przypadku projektu e-Podatki – koniec 2013 r.