Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) pracuje nad międzynarodowym standardem rachunkowości (MSR), który zmieni zasady rozpoznawania przychodu.

Przemysław Fil, biegły rewident, partner Rödl & Partner, twierdzi, że zgodnie z zapowiedziami standard ma wejść w życie w 2011 roku i wówczas zastąpi MSR 18 oraz MSR 11. Celem wprowadzenia nowego standardu jest usunięcie rozbieżności, które aktualnie występują pomiędzy US GAAP a MSR, a także spowodowanie, że nowy standard będzie mógł być stosowany niezależnie od branży.

– Zgodnie z opublikowanym projektem generalną zasadą powodującą uznanie przychodu będzie przekazanie towaru kontrahentowi lub wykonanie zamówionej usługi – twierdzi nasz rozmówca.

Dodaje, że momentem, w którym nastąpi uznanie przychodu, będzie przejęcie kontroli nad zamówionym towarem lub wykonywaną usługą przez kontrahenta. Przy ustaleniu wysokości przychodu trzeba będzie uwzględnić m.in. prawdopodobieństwo, z jakim kontrahent dokona zapłaty.

Nowy standard budzi wiele kontrowersji wśród praktyków. Przemysław Fil podkreśla, że m.in. Niemiecka Izba Biegłych Rewidentów w piśmie skierowanym do IASB wyraziła swoją wątpliwość, czy faktycznie konieczne jest wprowadzenie nowego standardu, gdyż dotychczasowe sprawdziły się w praktyce.

Ważne!

Nowy standard zmieniający zasady rozpoznawania przychodów ma wejść w życie jeszcze w 2011 roku