Marcin Kuliński, radca prawny z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka twierdzi, że odmowa podpisania nie oznacza potrzeby przygotowania nowego sprawozdania. Ostateczna ocena sprawozdania (jak i działalności zarządu) należy do wspólników. To oni decydują, czy pomimo odmowy sprawozdanie należy zatwierdzić i jak spółka winna zareagować na odmowę podpisania.

Wyjaśnia również, że może doprowadzić do odwołania danej osoby z zarządu i – w konsekwencji – do wypowiedzenia umowy o pracę oraz powstania jej odpowiedzialności wobec spółki. W skrajnych przypadkach można rozważyć konsekwencje karnoprawne dla członka zarządu.

Jednocześnie jest to sygnał dla audytora i władz skarbowych, że księgi spółki mogą być prowadzone nieprawidłowo.

Marcin Kuliński podkreśla, że brak akceptacji sprawozdania przez cały zarząd może uniemożliwić (bądź opóźnić) wykonanie umownych zobowiązań informacyjnych, np. wobec banków finansujących działalność spółki czy obowiązków publikacyjnych spółki – emitenta papierów wartościowych.