Wydatki takie jak prowizja biura maklerskiego i opłaty za prowadzenie rachunku papierów wartościowych to obok kosztów nabycia papierów wartościowych podstawowe koszty podatkowe związane z inwestycjami w instrumenty finansowe.

Prowizje od zakupu czy sprzedaży walorów inwestycyjnych mają charakter pośredni i są ponoszone przez podatnika w ciągu roku. Jednak zgodnie z przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychód z transakcji giełdowych jest rozpoznawany dopiero w momencie zbycia papierów wartościowych. Wtedy też dopiero można wykazać koszty uzyskania przychodu. Określają to art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38a ustawy.

Jak mówi Robert Morawski, specjalista ds. podatków w CDM Pekao, opłata za prowadzenie rachunku jest uznawana za koszt podatkowy, gdy z rachunku dokonano jakiejkolwiek sprzedaży lub innego odpłatnego zbycia podlegającego opodatkowaniu. Prowizja płacona przy nabyciu i (lub) sprzedaży jest kosztem ujmowanym w PIT-8C proporcjonalnie i w momencie zbycia walorów. Gdy inwestor nie dokonuje żadnych transakcji podlegających opodatkowaniu, PIT-8C nie powinien być wystawiany, a tym bardziej wtedy, gdy podatnik poniósł wyłącznie koszty.

– Podobnie jest z transferem, przy czym opłaty za transfer nie są w zasadzie wykazywane w PIT-8C – tu podatnik powinien sam ustalić i udokumentować, czy transfer był związany z nabyciem lub czy służył osiąganiu przychodów – dodaje ekspert.

Inwestor zobowiązany jest do rozliczenia dochodów giełdowych za 2010 rok i wyliczenia podatku na podstawie PIT-8C w rocznym PIT-38. Deklarację należy złożyć do 2 maja 2011 r.