Matka z 3-letnią córką odziedziczyły w 2010 roku udziały w firmie podatnika (ojca i męża). Jak ten fakt powinien zostać rozliczony?

Paweł Jabłonowski, szef departamentu podatkowego, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, wskazuje, że w zależności od posiadanego udziału: w spółce osobowej lub spółce kapitałowej, sposób rozliczenia podatku jest odmienny. Jeżeli udział dotyczy spółki osobowej, dochód z zysku takiej spółki może być opodatkowany według skali podatkowej jako przychód z tytułu udziału w zysku w spółce niebędącej osobą prawną albo jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany stawką liniową, proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce.

– W przypadku osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych ten sposób rozliczenia jest jednak niemożliwy, z uwagi na to, że przedsiębiorcą powinna być osoba pełnoletnia – zastrzega Paweł Jabłonowski.

Ekspert dodaje, że w przypadku spółki kapitałowej dochód z reguły pochodzi z wypłaconej dywidendy, zatem z zasady opodatkowany jest zryczałtowanym 19-proc. podatkiem dochodowym, który jest potrącany przez płatnika, czyli wypłacającą spółkę, zatem dopłata podatku po zakończeniu roku nie będzie w tym przypadku wymagana.

Paweł Jabłonowski podkreśla, że trzeba mieć na uwadze, iż osoba niepełnoletnia może rozliczyć dochód jedynie z określonych źródeł (z pracy, stypendium, przedmiotów oddanych do swobodnego użytku). W naszym przypadku dochód z udziału w spółce będzie musiał być doliczony do dochodu rodzica i przez niego opodatkowany.