Takie przepisy zawiera nowe rozporządzenie ministra finansów z 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów (Dz.U. nr 23, poz. 121).

Od teraz kontrole prowadzone przez Służbę Celną będą oparte na analizie ryzyka. Nie dotyczy to jednak kontroli Wspólnej Polityki Rolnej. Odnośnie do stosowania procedury składowania będą co najmniej dwie kontrole.

Rozporządzenie weszło w życie 2 lutego 2011 r.