Przedsiębiorca kupił samochód, od którego odliczył VAT. Auto to zostało skradzione.

– Czy należy skorygować odliczony VAT – pyta pan Kacper z Kłodzka.

W świetle ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jak podkreśla Przemysław Skorupa, ekspert w Deloitte, w przypadku nabycia samochodu prawo to może przysługiwać w pełni, albo w granicach limitu wynikającego z przepisów.

– Jeżeli zatem podatnik będący właścicielem skradzionego samochodu prowadzi działalność opodatkowaną VAT, wówczas przy jego nabyciu przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego – wyjaśnia Przemysław Skorupa. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powinno być ocenione na moment dokonania zakupu, a ewentualna korekta odliczenia może wynikać z ustawy o VAT.

Ekspert zaznacza, że ustawa o VAT nie nakazuje dokonywania korekty podatku naliczonego w przypadku towarów, które zostały skradzione.

– Jeżeli podatnik nabył samochód z zamiarem wykorzystania go do działalności opodatkowanej (i w taki sposób samochód ten wykorzystywał), to późniejsza jego kradzież powinna pozostać bez wpływu na prawo do odliczenia podatku naliczonego – sugeruje Przemysław Skorupa.

Takie podejście znajduje odzwierciedlenie w dyrektywie VAT. Państwa członkowskie mogą jednak wymagać dokonania korekty w przypadku kradzieży. Jeżeli Polska nie wprowadziła obowiązku korekty odliczenia podatku naliczonego przy kradzieży, to – jak radzi Przemysław Skorupa – należy uznać, że nie skorzystała z możliwości przewidzianej w dyrektywie.

Ważne!

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują ograniczenia w odliczaniu VAT od zakupu samochodów i paliwa wykorzystywanego do ich napędu