Wystawienie faktury VAT z niewłaściwym określeniem nazwy usługi może pozbawić podatnika opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oto przykład. Podatnik prowadzi zakład wulkanizacyjny. Rozlicza się na zasadach ryczałtu. Jednak sprzedał klientowi opony i wystawił fakturę, na której podał informację „sprzedaż opon”. W ten sposób stracił prawo do rozliczania w formie ryczałtu. Potwierdził to m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w jednej z wydanych interpretacji (nr IPPB1/415-728/08-2/JB).

– Liczba analogicznych przypadków w skali kraju jest spora – ocenia Krzysztof Ścipień, doradca podatkowy w BDO, biuro w Katowicach. Jak takim problemom zaradzić?

Eksperci podpowiadają, aby cenę sprzedawanych opon zaliczać do kosztów usługi wulkanizacyjnej, a nie wykazywać jako sprzedaż towaru.

Przepisy są jasne

Od 1 stycznia 2007 r. m.in. podatnicy osiągający przychód z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych nie mogą korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu. I to niezależnie – jak podkreśla Krzysztof Ścipień – od częstotliwości osiąganego przychodu z tego tytułu, gdyż może to być nawet czynność jednorazowa.

Grzegorz Grochowina, ekspert w Firmie Doradczej KPMG, dodaje, że opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się m.in. do podatników korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych.

W praktyce często mogą pojawiać się sytuacje, w których podatnik traci prawo do rozliczania w formie ryczałtu.

Krzysztof Nowicki, ekspert z kancelarii Magnusson, wyjaśnia, że podatnik w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem zobowiązany jest, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata takich warunków, do rozpoczęcia prowadzenia właściwych ksiąg.

– Podatnik, który straci prawo do opodatkowania ryczałtem, będzie musiał opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach – stwierdza Grzegorz Grochowina.