Wydłużenie terminu na składanie wniosków o zwrot VAT wynika z opóźnień we wdrażaniu przez państwa członkowskie UE nowej procedury zwrotu, która obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Dotyczy ona podatników, którym przysługuje zwrot VAT za wydatki poniesione z tytułu działalności w państwie członkowskim, w którym nie mają siedziby.

Państwa członkowskie miały czas na wprowadzenie portali internetowych, które umożliwiają składanie wniosków o zwrot podatku, do 1 stycznia 2010 r. Wiele krajów nie zdążyło tego zrobić i podatnicy nie mieli możliwości złożenia wniosków. Ostatni kraj uruchomił portal dopiero w maju. Dlatego komisja zdecydowała o wydłużeniu okresu składania wniosków o zwrot podatku za 2009 r. Początkowo miał być to wrzesień 2010 r., ostatnie firmy będą mogły składać wnioski do marca 2011 r.

Komisja zaproponowała też zmiany dotyczące niektórych elementów krajowych portali internetowych umożliwiających zwrot VAT, tak aby portale te mogły ze sobą współpracować i były łatwe w obsłudze dla podatników.

Przypomnijmy, dyrektywa w sprawie zwrotu VAT wprowadzona od 1 stycznia 2010 r. zastąpiła wcześniej obowiązującą procedurę, polegającą na konieczności przesyłania papierowych faktur do wszystkich państw członkowskich, w których podatnicy ponieśli koszty związane z VAT.

Po zmianach wystarczy, że firma złoży jeden wniosek za pomocą portalu internetowego w kraju, w którym ma siedzibę.