W 2010 roku więcej podatników zdecydowało się na opodatkowanie najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W niektórych urzędach skarbowych wzrost zainteresowania tą formą rozliczeń sięga nawet 28 proc. To skutek wprowadzenia od 1 stycznia 2010 r. jednej, 8,5-proc. stawki ryczałtu dla przychodów z najmu – wynika z sondy DGP przeprowadzonej w izbach skarbowych.

Nowe regulacje

Od początku roku obowiązuje tylko jedna stawka ryczałtu ewidencjonowanego z tytułu najmu. Zdaniem Macieja Cichańskiego z Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmiana ta jest korzystna dla podatników. Zamiast dotychczasowych dwóch stawek, 8,5-proc. oraz 20-proc., zastosowanie ma tylko jedna, niższa stawka ryczałtu. Podatnicy, którzy w ubiegłych latach rozliczali się na zasadach ogólnych, a chcieli rozliczać się w formie zryczałtowanej, musieli złożyć do 20 stycznia 2010 r. oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.

– Izba Skarbowa w Bydgoszczy i urzędy skarbowe woj. kujawsko-pomorskiego prowadziły działania informacyjne o możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania najmu – podaje Maciej Cichański.

Podobne inicjatywy były podejmowane w całej Polsce.