Roczne zeznanie podatkowe CIT sporządzane jest w celu ustalenia ostatecznego rozliczenia podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Zaliczki na podatek dochodowy opłacane przez podatników CIT w trakcie roku podatkowego zaliczane są na poczet rocznego rozliczenia. Zaliczki są płatnościami wstępnymi – ostateczną kwotę zobowiązania podatkowego wobec fiskusa za dany rok podatkowy ustala się w zeznaniu rocznym. W zeznaniu tym podatnicy mają możliwość odliczenia dochodów wolnych od podatku i skorzystania także z innych odliczeń.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej:

Kto rozlicza CIT

Gdzie złożyć zeznanie

Jakie złożyć deklaracje

Co jest opodatkowane

Jak zmniejszyć dochód

Jak poprawić zeznanie

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i jakie dochody rozlicza w CIT-8.