W piśmie do rzecznika praw obywatelskich minister finansów utrzymał swoją dotychczasową interpretację dotyczącą wysokości ekwiwalentu za oddaną honorowo krew, który jest potrzebny przy korzystaniu z ulgi podatkowej. Dla obliczania wartości darowanej krwi odliczanej od dochodu w ramach ulgi podatkowej podatnik musi stosować zawsze ten sam przelicznik. Jest to ekwiwalent w wysokości 130 zł za litr oddanej krwi. Dotyczy to wszystkich rodzajów krwi oraz jej składników.

Resort poinformował rzecznika, że nie planuje zmian przepisów w tym zakresie i stosowania odliczania ulgi według różnych stawek ekwiwalentów. Przykładowo ekwiwalent za litr oddanej krwi wynosi 130 zł, a za litr osocza – 170 zł. Według wytycznych MF, korzystając z ulgi na krew, podatnik bez względu na to, jaki składnik krwi oddaje, musi stosować ekwiwalent w wysokości 130 zł. W ocenie MF przyjęte rozwiązanie jest optymalne i nie narusza konstytucji.

Przypomnijmy, że rzecznik zaapelował o nowelizację przepisów dotyczących ulgi na krew. W jego ocenie honorowym krwiodawcom należy umożliwić odliczenie ulgi, przy uwzględnieniu wszystkich ekwiwalentów przysługujących za pobraną krew i osocze.

Więcej: www.rpo.gov.pl