Zwiększyły się limity zwrotu części VAT na materiały budowlane, o który mogą się ubiegać osoby fizyczne budujące i remontujące systemem gospodarczym. W przypadku inwestycji wymagających pozwolenia na budowę limit zwrotu wzrósł z 31 250 zł do 33 522 zł. Osoby, które ponoszą wydatki na materiały budowlane w związku z remontem, mogą odzyskać maksymalnie 14 367 zł (wcześniej 13 393 zł). To efekt wzrostu ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych. Wskaźnik ten ogłaszany przez GUS stanowi podstawę do wyliczenia limitu zwrotu. W I kwartale 2009 r. wzrósł on do 3895 zł, w stosunku do 3631 zł z IV kwartału 2008 r.